Signatura del Conveni entre la Universitat de Barcelona (UB) i el Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC) promogut per l’Institut d’Arqueologia de la UB (IAUB)

09 Juliol 2024

Com sabeu l’Institut d’Arqueologia és un dels instituts de recerca propis de la UB que té com a missió promoure i organitzar, des d’una perspectiva multidisciplinària i diacrònica, la recerca en el camp de l’arqueologia, mantenint i promovent la seva excel·lència, i fomentant la formació en l’àmbit d’actuació de l’Institut.

Entre els objectius estratègics del nostre institut està el de consolidar i impulsar col·laboracions amb altres instituts de la UB, institucions de Catalunya, de l’Estat espanyol i a nivell internacional. Un objectiu particular, és el de, amb l’ajut d’altres institucions i entitats de l’entorn, convertir la ciutat de Barcelona en un pol d’atracció envers l’arqueologia.

I aquest conveni que avui signem és una passa cabdal en aquesta direcció. El conveni entre la UB i el MAC servirà per enfortir l’arqueologia a Barcelona i el seu entorn i això enfortirà l’arqueologia en general, com a una disciplina fonamental per investigar el nostre passat de tal manera que ens faci entendre millor el nostre present i albirar el nostre futur donat que el processos es repeteixen al llarg d la història.

Volm agrair al Museu d’Arqueologia i a la Universitat de Barcelona la seva predisposició a signar aquest conveni i també la feina dels Serveis Jurídics i oficines de convenis corresponents per la feina feta perquè aquest conveni sigui avui una realitat.

Estem segurs que l’etapa que obrim avui serà molt profitosa i ens ajudarà a enfortir l’arqueologia de la UB, de Barcelona i del país, tota vegada que el Museu d’Arqueologia de Catalunya s’ha d’entendre com el museu nacional en la matèria amb seu central a Barcelona, però amb subseus tan importants com Empúries, Ullastret, Olèrdola, el Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya o Iberia Graeca, amb projectes en col·laboració ja en marxa i altres que vindran.

Des de l’Institut d’Arqueologia de la UB, esperem que sigui l’inici de moltes col·laboracions fructíferes en recerca, però també en museologia i en la gestió del patrimoni arqueològic i que serveixi per situar l’arqueologia com a prioritat de país, tot i recordant que el nostre sostre és el món, i que la internacionalització i l’excel·lència son també prioritàries.

Institut d’Arqueologia

Museu d’Arqueologia de Catalunya

Universitat de Barcelona

Ivan Briz