La investigadora de l’IAUB Marta Sánchez de la Torre ha estat inclosa a la plataforma Científicas e Innovadoras del Ministerio de Ciencia e Innovación 

7 de marzo de 2023 

Aquest ministerio, a través de la Unitat de Dones i Ciència i en col·laboració amb la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) volen donar visibilitat a científiques e innovadores reconegudes en l’àmbit nacional i internacional.

La investigadora del IAUB Marta Sánchez de la Torre ha sido incluida en la plataforma Científicas e Innovadoras del Ministerio de Ciencia e Innovación. Este ministerio, a través de la Unidad de Mujeres y Ciencia y en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) quiere dar visibilidad a científicas e innovadoras reconocidas en el ámbito nacional e internacional.