L’Institut d’Arqueologia de la Universitat de Barcelona (IAUB)

L’Institut d’Arqueologia reuneix inicialment 99 investigadors de diferents facultats i departaments de la Universitat de Barcelona.

L’Institut compta en inici amb 7 Grups de Recerca Consolidada (GRC), reconeguts i finançats per la Generalitat de Catalunya, i el Centre de Dates.

L’IAUB és un veritable espai de col·laboració i de creació de sinergies en totes les etapes de la carrera investigadora del seu personal.

L’objectiu és reforçar les capacitats existents, augmentar la visibilitat de l’arqueologia i situar la UB al més alt nivell internacional en recerca arqueològica.

L’IAUB reuneix també investigadors d’altres institucions i professionals per crear un nucli d’arqueologia a Barcelona i el seu entorn.

Tenim el compromís total de promoure i garantir un entorn de treball segur on totes les persones siguin tractades amb respecte, igualtat i amabilitat.

DES DE 2020

MEMBRES

REUNIONS CIENTÍFIQUES

PROJECTES I CONTRACTES

MASTERS I TESIS DOCTORALS

PUBLICACIONS

FINANÇAMENT

Facultats que contribueixen amb la IAUB

Col·laboradors

Finançament