Cova del Parco

Alòs de Balaguer, La Noguera, Lleida

The archaeological site of Cova del Parco has been excavated by the SERP since 1987. The site presents a long sedimentary sequence corresponding to several human occupations from the Final Upper Palaeolithic to the Bronze Age. We are nowadays working in the excavation of the level III, corresponding to a Hunter-gatherers human occupation from the Middle Magdalenian, which has been dated in 16000 – 16500 cal BP.

Bibliografia del jaciment: MANGADO, X., FULLOLA, J.M., TEJERO, J.M., PETIT, M.A., SÁNCHEZ DE LA TORRE, M. & BARTROLÍ, R., 2015, Aportacions clau de la Cova del Parco (Alòs de Balaguer, la Noguera, Lleida) al Magdalenià: vint-i-cinc anys de recerca arqueològica, Tribuna d’Arqueologia 2012-2013, Generalitat de Catalunya, 86-99.

MANGADO, X., SÁNCHEZ DE LA TORRE, M., TEJERO, J.M., ÉGÜEZ, N., GARCÍA-ARGUDO, G., PÉREZ-PARQUE, O., FULLOLA, J.M. & PETIT, M.A., 2018, Darreres aportacions al coneixement del Paleolític superior final al vessant sud dels Pirineus occidentals catalans: la transició entre el Magdalenià superior i el Magdalenià mitjà a la Cova del Parco, in AA.VV. (ed.), Actes de les Primeres Jornades d’Arqueologia i Paleontologia de Ponent, Ed. Generalitat de Catalunya, 60-67.

MANGADO, X., TEJERO, J.M., FULLOLA, J.M., PETIT, M.A. & SÁNCHEZ DE LA TORRE, M., 2014, La cova del Parco (Alòs de Balaguer, La Noguera, Lleida). La secuencia magdaleniense, in CARBONELL, E., BERMÚDEZ DE CASTRO, J.M. & ARSUAGA, J.L. (Coord.), Los cazadores recolectores del Pleistoceno y del Holoceno en Iberia y el estrecho de Gibraltar. Estado actual del conocimiento del registro arqueológico, ed. Universidad de Burgos y Fundación Atapuerca, ISBN 978-84-92681-85-3, 152-158.

www.ub.edu/cova-del-parco

Xavier Mangado

Xavier Mangado

Marta Sánchez de la Torre

Marta Sánchez de la Torre

Direcció dels treballs: Dr. Xavier Mangado, Dra. Marta Sánchez de la Torre, Sra. Cynthia Belén González Olivares.