Es reconstrueix per primera vegada la dieta d’un macaco fòssil a l’Àfrica 

Dimarts 28 de febrer de 2023 

La investigació, publicada a la revista Frontiers in Ecology and Evolution demostra que la versatilitat dels macacos a l’hora d’ocupar diferents tipus d’hàbitat els converteix en bons candidats per entendre els comportaments adaptatius dels primers hominins 

Les restes dentals fòssils d’un macaco de 2,5 milions d’anys recuperades en el jaciment Guefaït (Marroc), han permès reconstruir per primera vegada la dieta i l’hàbitat d’aquest tipus de primat a l’Àfrica. A través de múltiples anàlisis realitzades a l’estructura interna i externa d’aquests fòssils, s’ha pogut constatar que aquests animals explotaven diferents tipus d’ambients per tal d’aconseguir els recursos necessaris per a sobreviure. Tant és així, que obtenien els aliments tant de les zones boscoses, com també d’espais més oberts. Aquesta informació de l’ecologia alimentària del gènere Macaca és també molt important per entendre la paleoecologia dels hominins, ja que ambdós llinatges ocupaven nínxols ecològics similars i poden representar un bon model anàleg per explicar l’evolució dels hominins del Plio-Pleistocè de l’Àfrica. D’aquesta forma, estudiar l’ecologia d’aquests primats fòssils ens pot ajudar a entendre les seves capacitats adaptatives en els entorns canviants i cada vegada més oberts que trobem en aquest període a l’Àfrica. 

Aquesta és la principal conclusió del treball publicat a la prestigiosa revista Frontiers in Ecology and Evolution, en un treball liderat per la professora Laura Martínez, del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la Facultat de Biologia i de l’Institut d’Arqueologia de la UB, i l’expert Iván Ramírez-Pedraza, investigador FI Agaur Grant a l’IPHES-CERCA. En el treball també hi participen altres experts de la Facultat de Ciències de la Universitat Mohammed 1r d’Oujda (FSO, UMP), la Universitat Rovira i Virgili (URV), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), l’Institut Milà i Fontanals del CSIC, el Instituto de Evolución en África, del Museo de Ciencias Naturales de Madrid (MCNM) i de l’Institut National des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine (INSAP) de Rabat.

Article de referència:  

Ramírez-Pedraza, I.; Martínez, L.M.; Aouraghe, H.; Rivals, F.; Tornero, C.; Haddoumi, H.; Estebaranz-Sánchez, F.; Rodríguez-Hidalgo, A.; van der Made, J.; Oujaa, A., Ibáñez, J.J.; Mahmdi, H., Souhir, M.; Aissa, A. M.; Chacón, M.G. ;Sala-Ramos, R. «Multiproxy Approach to Reconstruct Fossil Primate Feeding Behavior: Case study for Macaque from the Plio-Pleistocene Site Guefaït-4.2. (Eastern Morocco)». Frontiers in Ecology and Evolution, febrer de 2023. Doi: 10.3389/fevo.2023.1011208