Estudi micromorfològic de La Fortalesa dels Vilars d’Arbeca i l’Oppidum de Gebut, dos assentaments Ilergets de la primera edat del Ferro-període ibèric

Tradicionalment, aquest tipus d’assentaments s’han estudiat a partir l’anàlisi de la seva arquitectura, seqüència estratigràfica i material arqueològic. Les estructures construïdes de tova, maons o pedra defineixen espais interiors i exteriors on diferents activitats eren efectuades. En aquests espais s’acumulen els sediments, siguin sincrònics a la seva ocupació o fruit de la alteració del mateix jaciment per abandonament o destrucció.

No obstant això, els sediments on trobem les restes arqueològiques, poques vegades són estudiats, tot i que en assentaments urbans els sediments antropogènics tendeixen a ser preeminents. Així doncs, el present estudi pretén caracteritzar els nivells sedimentaris que han format la seqüència estratigràfica d’aquests dos jaciments en termes d’origen, elaboració i mode d’aplicació del material; així com la identificació de residus d’activitat que ajudin a identificar l’ús dels espais.

Joan Carbonell