Francesc Xavier Hernàndez-Cardona

Catedràtic d’Universitat

ORCID: orcid.org/0000-0002-6907-2913
ID Researcher:
Scopus:
Email: fhernandez@ub.edu

Short biography

Doctor en Història per la Universitat de Barcelona. Catedràtic d’Universitat en Didàctica de les Ciències Socials (2003) Universitat de Barcelona. Sis trams de recerca (sexennis CNEAI) reconeguts. Cinc trams de recerca autonòmics reconeguts (sexennis AQU, Generalitat de Catalunya). Quatre trams autonòmics de gestió reconeguts. Set quinquennis estatals reconeguts com a mèrits de docència. Quatre trams autonòmics de docència. Quinze tesis doctorals dirigides (dues més en curs de presentació), dues premi extraordinari de la UB. Medalla/distinció Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunya (2019) en reconeixement als mèrits científics i tecnològics en l’entorn de la didàctica de la història, l’arqueologia, el patrimoni i la museografia didàctica. President de la Divisió de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona entre el 2000 i el 2003. Director General de Recerca de la Generalitat de Catalunya (2003-2007).

Research interests

Didàctica de la història, de l’arqueologia i del patrimoni. Didactics of history, archeology and heritage. Didáctica de la historia, la arqueología y el patrimonio.

Museografia didàctica (història i arqueologia). Didactic museography (history and archaeology). Museografia didáctica (historia y arqueología)

Iconografia didàctica en història i arqueologia. Didactic iconography in history and archaeology. Iconografía didáctica en historia y arqueología.

Història militar. Military history. Historia militar.

Selected publications

 • Hernàndez-Cardona, F.X.; Sospedra-Roca (2022): Virtual and didactic approach to the defensive heritage of the 16 th century Fort of the Trinitat (Roses, Girona). Virtual Archaeology Review. Vol 13, núm. 26. pp. 103-115.
 • Hernàndez-Cardona, F.X., Rubio-Campillo, X., Sospedra-Roca, R., Íñiguez-Gracia, D. (2021). Illustration, reenactment, citizenship and heritage of contemporary conflict: The case of the Ebro (1938). Sustainability (Switzerland) 13(6), 3425.
 • Hernàndez-Cardona, F.X., Sospedra-Roca, R., Íñiguez-Gracia, D.
  (2021). Educational illustration of the historical city, education citizenship, and sustainable heritage. Sustainability (Switzerland), 13(10), 5706.
 • Hernàndez Cardona, F.X.; Íñiguez Gracia, D.; Gesalí Barrera, D.; Rubio-Campillo, X. “Arqueología, historia y didáctica de la aviación republicana en Cataluña (2001-2018)”. En Pérez-Juez, A.; Morin, J.: Arqueología de la Guerra Civil y la Dictadura Española. La historia NO escrita. pp. 49 – 61. Oxford (Reino Unido): BAR Publishing, 2019. ISBN 9781407316956 Tipo de producción: Capítulo de libro.
 • Hernández-Cardona, F. Xavier; Rubio-Campillo, Xavier; Besolí, Andrés; Íñiguez, David; Sospedra, Rafel. “Forgotten Pilots, Airfields and Aircraft: A Transdisciplinary Approach to the Memory of the Republican Air Force During the Spanish Civil War (1936-39)”. Public Archaeology. 18 – 1, pp. 3 – 27.

Selected projects

 • Iconografia y recreación històrica en la didáctica del patrimonio. El caso de la Guerra Civil Española. Entitat finançadora: Ministerio de Economia y Competitividad: EDU2016-76589. Universitat de Barcelona. Data. 30/12/2016 – 29/12/2019 Duració: 3 anys. Dotació econòmica: 67.760 €. IP: F. Xavier Hernàndez-Cardona-
 • Atapuerca-Evolución. Videojuegos educativos ATAEVE. Entitat finançadora: Fundación Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA): PR(16)_HUM_I_0130 Data: 01/10/2016. Universitat de Barcelona. Data: inici 30/09/2018. Duració: 2 anys. Dotació econòmica: 74.000 €. IP: F. Xavier Hernàndez-Cardona.
 • Realització d’una Proposta de Projecte Bàsic de Museografía Didàctica a implementar en la fortificació (Castell) de la Trinitat de Roses. Entitat finançadora: Ajuntament de Roses. Realització Universitat de Barcelona, Fundació Bosch i Gimpera Projecte: 309063 Data: inici 10/11/2016 Duració: 1 mes. Dotació econòmica: 17.000 €. IP: F.X. Hernàndez-Cardona.
 • Comissariat i direcció d’obra de l’exposició: “La mina linda Mariquita en el context de la primera meitat del segle XX i durant la Batalla de l’Ebre”. Entitat finançadora Ajuntament del Molar. Universitat de Barcelona. Fundació Bosch i Gimpera. Projecte: 309843. Data: inici 30/05/2018 Duració: 7 mesos. Dotació econòmica: 4.900 €. IP. F. Xavier Hernàndez-Cardona.
 • Pla director del patrimoni de Canovelles. Projecte bàsic. Entitat finançadora Ajuntament de Canovelles. Universitat de Barcelona. Fundació Bosch i Gimpera. Projecte: 309382. Data: inici 01/01/2017 Duració: 1 any. Dotació econòmica: 17.355 €. IP. F. Xavier Hernàndez-Cardona.

  Links: