Gisela Ripoll

Catedràtica d’Arqueologia, Universitat de Barcelona

ORCID: orcid.org/0000-0003-4569-7609
Email: giselaripoll@hotmail.com

Short biography

Catedràtica d’Arqueologia i investigadora del ERAAUB-Equip de Recerca Arqueològica i Arqueomètrica de la Universitat de Barcelona (2017SGR1043). Doctora per la Universitat de Barcelona (1986) i per la Universitat de la Sorbona – Paris IV (1993). La seva trajectòria ha estat reconeguda amb el premi als hispanistes -Prix Raoul Duseigneur- concedit per el Institut de France (Académie des Inscriptions et Belles Lettres) (2001) i per 6 sexennis de recerca (Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora i Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya).

La docència impartida a la Universitat de Barcelona es centra en l’arqueologia, la metodologia arqueològica i especialment en l’arqueologia de l’antiguitat tardana.
Des de l’any 2003 és la Editora de la revista Pyrenae, Revista de Prehistoria y Antigüedad del Mediterráneo Occidental/Journal of Western Mediterranean Prehistory and Antiquity (ISSN 0079-8215; EISSN 2339-9171) (www.pyrenae.com). Destaca també la seva tasca en els consells de redacció de dues revistes científiques: Antiquité Tardive i Hortus Artium Medievalium, així com a la sèrie Bibliothèque de l’Antiquité Tardive i el seu paper com membre del Consell d’Administració de la Association pour l’Antiquité Tardive (www.antiquite-tardive.com).

Research interests

La seva recerca s’emmarca en diverses línies i projectes tots ells centrats en l’arqueologia, el món funerari, la arquitectura i la història de la antiguitat tardana a l’occident Mediterrani i especialment a Hispania, des de les transformacions que es produeixen en els àmbits urbà i rural com a conseqüència de la penetració del cristianisme fins a la caracterització de l’arribada i assentament dels pobles bàrbars. Lidera el Corpus Architecturae Religiosae Europae (saec. IV-X) (CARE-Hispania) (www.carehispania.info) i entre les seves excavacions destaquen: les esglésies de Pelayos (Salamanca) i San Severo a Ravenna (Itàlia), l’edifici històric de Ripoll 25 a Barcelona, forma part del equip que està excavant el conjunt eclesiàstic de l’Illa del Rei (Maó, Menorca). Així mateix és responsable d’una part del equip per l’estudi de les muralles de Carcassona i lidera el projecte de recerca i excavació d’Olèrdola-El Pla dels Albats (Penedès), Sidillà (Foixà, Girona), Sant Quirze de Colera (Girona) i Sant Hilari d’Abrera (Baix Llobregat) dins dels Projectes quadriennals de recerca en matèria d’arqueologia i paleontologia per al període 2014-2017, 2018-2021 i 2022-2025 de la Generalitat de Catalunya.

Selected publications

 • G. RIPOLL, La sculpture de l’Antiquité tardive et du haut Moyen Âge en péninsule Ibérique, une révision nécessaire, Les Cahiers de l’École du Louvre 17, 2021 (21 pp.) (DOI: 10.4000/cel.19054).
 • G. RIPOLL, Disección de anatomía humana. Via Latina (Roma), la primera imagen, Bulletin de l’Association pour l’Antiquité Tardive 30, 2021, Brepols, Turnhout, 7-20 (ISSN: 2106-7104) (DOI: 10.13140/RG.2.2.26089.57441).
 • G. RIPOLL, El thesaurus visigodo. Notas al margen, in D. MOREAU y R. GONZÁLEZ SALINERO (eds.), Academica Libertas. Essais en l’honneur du professeur Javier Arce, Bibliothèque de l’Antiquité Tardive 39, Brepols, Turnhout, 2020, 238-244 (ISBN: 978-2-503-58449-2).
 • G. RIPOLL, The transformation of the city in Hispania between the 4th and the 6th centuries, in S. PANZRAM, The Power of Cities, The Iberian Peninsula from Late Antiquity to the Early Modern Period, Brill, The Medieval and Early Modern Iberian World, 70, Leiden, 2019, 39-83. DOI:10.1163/9789004399693_003.
 • P. REYNOLDS, G. RIPOLL, C. MICHEL D’ANNOVILLE y F. DUGAST (coords.), L’alimentation dans l’Antiquité tardive (IVe-VIIIe siècles), Antiquité Tardive 27, 2019 (dossier) [Id., L’alimentation dans l’Antiquité tardive : une introduction, 15-24, DOI 10.1484/J.AT.5.119540].

  Selected projects

  • 2022-2025: • Ecclesiae, coemeteria et loci (saec. VIII-XI). Sidilianum, Sancti Hilarii de Breda, Olerdola / Esglésies, cementiris i hàbitats (segles VIII al XI). Sidillà, Sant Hilari d’Abrera, Olèrdola (ECLOC). Investigadora principal. Concurs públic de projectes quadriennals de recerca en matèria d’arqueologia i paleontologia per al període 2022-2025 / Num. Exp. CLT/2022/ARQ001SOLC/125. Entidad financiadora: Direcció General de Patrimoni Cultural, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya.

  • 2021-2022: • Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Abrera i la Universitat de Barcelona: ‘Jaciment del complex arqueològic de Sant Hilari d’Abrera’. Firmantes: Alcalde: Jesús Naharro Rodríguez / Rector: Joan Guàrdia. Período: 01.2021 – 12.2022
   Código núm. UB: 18821. Responsables del convenio: G. Ripoll/UB y Regidoria de Patrimoni Cultural i Memòria històrica/Ajuntament d’Abrera. Responsables científicos: G. Ripoll y F. Tuset. Técnico de Patrimoni Cultural i Memòria històrica: Gerard Bidegain i Figuerola. Equipo científico: Arqueòlegs.Cat, I. Mesas, R. Julià, S. Riera y A. Gamarra.

  • 2021: • Sant Hilari d’Abrera (Baix Llobregat). Programa d’intervencions arqueològiques, arquitectòniques i geològiques. Investigadora principal. Dirección científica: G. Ripoll y F. Tuset. Conveni Ajuntament d’Abrera – Universitat de Barcelona. Equip de treball: ERAAUB / Equip de Recerca Arqueològica i Arqueomètrica, Universitat de Barcelona, Grup de Recerca Consolidat (2017SGR1043); Arqueòlegs.Cat. Entidad financiadora: Pla Complementari del Departament de Cultura de la Diputació de Barcelona i Ajuntament d’Abrera.

  • 2018-2021: • Ecclesiae, coemeteria et loci (saec. VIII-XI). Sancti Cirici de Colera, Sidilianum, Olerdola / Esglésies, cementiris i hàbitats (segles VIII al XI). Sant Quirze de Colera, Sidillà, Olèrdola (ECLOC). Investigadora principal. Concurs públic de projectes quadriennals de recerca en matèria d’arqueologia i paleontologia per al període 2018-2021 / Num. Exp. CLT009-18-00040. Entidad financiadora: Direcció General de Patrimoni Cultural, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya.

  • 2014-2017: • Ecclesiae, coemeteria et loci (saec. VIII-XI). Sancti Cirici de Colera, Sidilianum, Olerdola / Esglésies, cementiris i hàbitats (segles VIII al XI). Sant Quirze de Colera, Sidillà, Olèrdola (ECLOC). Investigadora principal. Concurs públic de projectes quadriennals de recerca en matèria d’arqueologia i paleontologia per al període 2014-2017 / Num. Exp. 2014/100480. Entidad financiadora: Direcció General de Patrimoni Cultural, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya.