08/05/2024

LA INDUSTRIALITZACIÓ AL MÓN RURAL CATALÀ: DESPLEGAMENT CAPITALISTA, PAISATGE I CASA OBRERA A LA MINERIA BERGUEDANA