Maite Garcia Valles

Directora de l’Escola de Gemmologia de la UB

ORCID: orcid.org/0000-0003-1117-1705
ID Researcher: L-5696-2014
Scopus: 55963465800

Short biography

 • Ciències Geològiques. Universitat de Barcelona. 22/06/1984. (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
 • Llicenciatura amb Grau. Universitat de Barcelona. 10/10/1985. (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
 • Gemmoleg. Escola de Gemmologia. Universidad de Barcelona. 22/06/2004 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
 • Ciencias Geológicas . Universidad de Barcelona . 22/06/1990 . (Doctorat )

Selected publications

 • Garcia-Valles, M.; Alfonso, P.; Martinez, S.; Roca, N. (2020). Mineralogical and thermal characterization of kaolinitic clays from Terra Alta (Catalonia, Spain). Minerals, 10(2), p. 142 . Repositori Institucional . ISSN: 2075-163X.
 • Martínez-Ferreras, V.; Angourakis, A.; Hein, A.; Aulinas-Juncà, M.; Garcia-Vallés, M.; Gurt-Esparraguera, J.M.; Ariño-Gil, E.; Sánchez-Corral, A.; Pidaev, S.R.; (2019). Assessing Hellenistic to nomadic cultural patterns through pottery in ancient Termez, Uzbekistan. Geoarchaeology. An International Journal(34), pp. 540 – 564 . https://doi.org/10.1002/gea.21714 . ISSN: 0883-6353.
 • Alfonso, P.; Ahmad Hamid, S.; Anticoi, H.; Garcia-Valles, M.; Oliva, J.; Tomasa, O.; López-Moro, F.J.; Bascompta, M.; Llorens, T.; Castro, D. and García Polonio, F. (2020). Liberation characteristics of Ta-Sn ores from Penouta, NW Spain. Minerals, 10(509), pp. 1 – 22 . Repositori Institucional . ISSN: 2075-163X.
 • Alfonso, P.; Tomasa, O.; Domenech, L.; García-Vallès, M.; Martínez, S.; Roca, N. (2020). The use of tailings to make glass as an alternative for sustainable environmental remediation: the case of Osor, Catalonia, Spain. Minerals, 10(9) . Repositori Institucional . ISSN: 2075-163X.
 • Font Tellado, S.; Delgado, J.A.; Poh, S.P.P.; Zhang, W.; Garcia-Valles, M.; Martinez, S.; Gorustovich, A.; Morejon, L.; Van Griensven, M.; Balmayor, E.R. (2021). Phosphorous pentoxide-free bioactive glass exhibits dose-dependent angiogenic and osteogenic capacities which are retained in glass polymeric composite scaffolds. Biomaterials Science, 9(23), pp. 7876 – 7894 . https://doi.org/10.1039/d1bm01311d . ISSN: 2047-4830.

Selected projects

 • Valoració ambiental i econòmica per la sostenibilitat de les activitats mineres d’or, Sn in In a Bolivia i sud-mig del Perú . 2019 – 2020 . Ref.2019-B005 . Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la U.P.C. . IP: M. Pura Alfonso Abella
 • Assessorament i investigació aplicada en el camp dels materials ceràmics i vidres . 2013 – 2050 . Ref.307466 . Diversos . IP: Maria Teresa Garcia Valles
 • Recuperando las Tecnologías Perdidas: impacto en la Historia y en la conservación del vidrio, la cerámica vidriada y la pintura . 2020 – 2023 . Ref.PID2019-105823RB-I00 . Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades . IP: Trinitat Pradell Cara

 • Movilidad, circulación e intercambio en el Llano Occidental Catalán entre el tercer y el primer milenio ANE (MOBICEX) . 2020 – 2023 . Ref.PID2019-110022GB-I00 . Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades . IP: Natalia Alonso Martinez
 • Anàlisi de la transició de l’ensenyament Secundari a la Universitat en l’àmbit de les Ciències de la Terra . 2020 – 2021 . Ref.REDICE20-2440 . Institut de Ciències de l’Educació (ICE) – Universitat de Barcelona (UB) . IP: Nuria Roca Pascual

Links: