Manuel Edo i Benaiges

CIPAG. Col·lectiu per a la Investigació de la Prehistòria i l’arqueologia de Garraf-Ordal. Begues

ORCID: orcid.org/0000-0001-9997-9148
Email: manubea@unizar.es

Short biography

Títol Superior: Llicenciatura amb Grau en Filosofia i Lletres Especialitat: Prehistòria i Història Antiga Centre: Universitat de Barcelona Data de Llicenciatura: 1977 Data d’obtenció del Grau: 1991 Reconeixement Suficiència Investigadora: 1995  Doctorand: La cal·laïta a l’Europa sud-occidental. Universitat de Barcelona. En curs.

1999-1998. Programa de Direcció de Marketing DM13. EADA. Barcelona.
2023-2018. Forum de Formació: Carta Europea Turisme Sostenible. OTPN. Diputació de Barcelona.
2017. Curs de Formació: Punt d’Informació Turística. Consell Comarcal Baix Llobregat.
2014. Curs de Formació: Les noves tecnologies a l’arqueologia II. Darreres tendències i aplicacions (TIC i SIG). CIAO. Vic.

Research interests

1. Caracterització mineralògica i procedència de la variscita i demés fosfats i minerals de color verd a Europa Sudoccidental.
2. Estudi integral de la prehistòria recent al territori Garraf nord-est.

Selected publications

 • 1997 Autors: BLASCO, A; EDO, M; VILLALBA, P.
  Títol: Arqueologia, avui.
  Col·lecció: Crèdits Variables de Ciències Socials
  Editorial: Castellnou, SL.
  Data: 3 edicions: 1997, 1999 i 2001 Lloc de publicació: Barcelona
 • 2009 Autors: BLASCO, A; EDO, M; VILLALBA, P.
  Títol: La prehistòria de Garraf. Recull de 30 anys d’excavacions arqueològiques.
  Edita: CIPAG i CEB
  Data: 2008-2009. Lloc de publicació: Begues
 • 2011 Autors: BLASCO, A; EDO, M; VILLALBA, P. (coordinadors)
  Títol: La cova de can Sadurní i la prehistòria de Garraf.
  Col·lecció: Arqueología y Patrimonio
  Editorial: EDAR. Ediciones Arqueológicas.
  Data: 2011. Lloc de publicació: Milano
 • 2023 Autor: Manuel Edo (coordinador)
  Títol: La prehistòria de la vall de Begues i el territori Garraf nord-est
  Edita: Ajuntament de Begues
  Data: 2023. Lloc de Publicació: Begues

  Selected projects

  • 2025-2022. Les comunitats prehistòriques al massís del Garraf nord. Orígens, genètica, estat de salut, dieta, patrons d’assentaments, trets culturals, mobilitat i recursos durant la prehistòria recent. Posició: IP
  • 2023. Projecte de Recerca 2023. Recuperació, restauració i
estudi de les monedes islàmiques de la cova de can
Sadurní i de l’entorn de Begues (Baix Llobregat). Posició: IP.
  • 2023-2010. “Can Sadurní Horitzó 30”. Projecte integral de recerca prehistòrica i dinamització cultural. Posició: IP

  • 2021-2020. Projecte de recerca “La successió estratigràfica de l’Església de Sant Cristòfol de Begues (Baix Llobregat). Esglésies i sagreres. 2020-2021”. Posició: IP

  Selected excavations

  • 1978-2023. Direcció Cova de can Sadurní. Begues. Barcelona
  • 2021. Direcció Cova Llarga. Subirats. Barcelona
  • 2016. Direcció Cova Cassimanya. Begues. Barcelona
  • 1993-2006 i 2007. Direcció Cova can Figueres. Begues. Barcelona
  • 2004-2005. Direcció Dolmen de la Creu d’Ardenya. Begues, Barcelona

  Links: