Marta Valls Llorens

Predoctoral researcher FPU

ORCID: 0000-0001-5875-6642

Email: mvalls@ub.edu 

Short biography

I graduated in Fine Arts in 2014 (UPV) and Archaeology in 2018 (UB). In 2019, I obtained my master’s degree in Advanced Studies in Archaeology (UB), specialising in Material Analysis. Also, in 2019, I started my PhD Thesis with an FPU contract in the ARQUB-GRACPE research team. My PhD Thesis focuses on the archaeometric characterisation of ceramic production in Córdoba and Granada during the Late Middle Ages and the Modern Era. Mainly the study of the cultural change between the Islamic and the Christian periods. During the last few years, I have also carried on several projects about Catalan and Valencian medieval ceramic production.

Research interests

 • Archaeometry
 • Ceramic production
 • Provenance studies
 • Islamic Archaeology
 • Medieval history
 • Decolonial studies

Selected publications 

 • Valls Llorens, M., Buxeda i Garrigós, J., Madrid i Fernández, M. (2023) The late medieval and early modern ceràmics in the city of Córdoba (Andalusia, Spain). Christian productions under the Islamic tradition, Archaeological and Anthropological Sciences, 14: 208, pp. 1-35
 • Valls Llorens, M., Buxeda i Garrigós, J., Madrid i Fernández, M. (2021) Les ceràmiques d’Empúries, Besalú i el Roselló del s. X-XI. Una aproximació des de l’arqueometria, Monografies Empordaneses, Figueres: Institut d’Estudis Empordanesos, 1, pp. 146-159
 • Beltrán de Heredia Bercero, J., Buxeda i Garrigós, J., Madrid i Fernández, M., Valls Llorens, M. (2019) El taller de Pedralbes i els gresols ceràmics de la Plaça del Rei per a la fosa de plata. Evidències ceràmiques de la Barcelona del s. VIII: arqueologia i arqueometria, Quarhis: Quaderns d’Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, 14, pp. 96-121
 • García Borja, P., Palmer Broch, J.E., Royo Pérez, V., Carrión Marco, Y., García Blay, A., Ruiz Suaña, J.A., Real Margalef, C., Valls Llorens, M., Pérez Jordà, G. (2019) Un exemple de fortificació cristiana de nova planta del segle XIII: Portell de Morella, Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló, 37, pp. 185-206
 • Valls Llorens, M. (2017) El castell i poblat de Miravet (Castelló): organització, història i territori, SVMMA revista de cultures medievals, 10, pp. 43-66

Selected projects

 • “Caracterización arqueométrica de los vidriados en las produccions de ceràmica mayólica (ss. XVI-XVII) de las ciudades de Lleida, Reus y Vilafranca del Penedès. Estudio de los pigmentos y su proveniencia” (UB y Fundación PALARQ, 2023, PI: Judith Peix Visiedo, Marta Valls Llorens and Jaume Buxeda i Garrigós)
 • “Estudi de la caracterització arqueomètrica de ceràmiques d’època carolíngia de Castelló d’Empúries” (UB, Ajuntament de Castelló d’Empúries, Institut Ramon Muntaner and Institut d’Estudis Empordanesos, 2018-2019, PI: Jaume Buxeda i Garrigós, Marisol Madrid i Fernández and Marta Valls Llorens)
 • “TECNOLONIAL. Impacto tecnológico en el Nuevo Mundo colonial. Cambio cultural en arqueología y arqueometría cerámica” (2016-2020 / 2021-2024, UB and Ministerio de Ciencia e Innovación, PI: Jaume Buxeda i Garrigós)
 • “La fundació de la parròquia de Santa Maria de Castelló d’Empúries (Alt Empordà). L’evolució dels edificis cultuals (segles VIII-XV)” 2018-2021/2022-2025, IEE and Departament de Cultura Generalitat de Catalunya, PI: Anna Maria Puig Griessenberger)

Selected excavations

 • Projecte de recuperació, excavació i consolidació del jaciment de Miravet (Cabanes, Castelló), 2018-2019, Ajuntament de Cabanes (Pablo García Borja, Joan Enric Palmer Broch and Marta Valls Llorens)

Links: