CAPÍTOLS DE LLIBRE 2020

BOOK CHAPTERS 2020

CAPÍTULOS DE LIBRO 2020

 • Belarte, M.C., Noguera, J., Plana-Mallart, R., Sanmartí, J. (2020). Urbanization in Iberia and Mediterranean Gaul in the First Millennium BC, Trama 7, Treballs d’Arqueologia de la Mediterrània Antiga, Institut Català d’Arqueologia Clàssica, Tarragona.
 • Díaz-Andreu, M. (2020). A History of Archaeological Tourism. Pursuing leisure and knowledge from the eighteenth century to World War II.  New York, Springer.
 • Díaz-Andreu, M., Coltofean, L. (2020). Hacia una historia de la interdisciplinaridad en la Arqueología española: introduciendo una nueva perspectiva. Veleia [Dossier: M. Díaz-Andreu & L. Coltofean (eds.) Historia de la interdisciplinaridad en Arqueología] 37, 13-32.
 • Díaz-Andreu, M., Coltofean, L., Viñas, R. and Mattioli, T. (2020). Sonidos del pasado: arte rupestre y acústica en las Muntanyes de Prades. In Viñas i Vallverdú, R. (ed.) I Jornades Internacionals d’Art Rupestre de l’Arc Mediterrani de la Península Ibèrica. XXè Aniversari de la Declaració de Patrimoni Mundial, Montblanc, 25-27 d’octubre, 2019.   Montblanc, Centre d’Interpretació de l’Art Rupestre de les Muntanyes de Prades (CIAR), 321-339
 • Díaz-Andreu, M., Portillo, M. (2020). La interdisciplinariedad en la Arqueología española. In Caro, J et al. (eds.), Terra Incognita: Libro blanco sobre transdisciplinariedad y nuevas formas de investigación en el Sistema Español de Ciencia y Tecnología. Burgos, Pressbooks, 51-58.
 • Domingo, I. (2020). Art Primer. Artistes de la Prehistòria. In Domingo I & Palomo T (eds) Art Primer. Artistes de la Prehistòria. Barcelona, Museu d’Arqueologia de Catalunya, 10-31.
 • Domingo, I., Palomo, T. (eds) (2020). Art Primer. Artistes de la Prehistòria. Barcelona, Museu d’Arqueologia de Catalunya, (trilingual).
 • Domingo, I., Roman, D. (2020). El arte del final del Paleolítico en el Mediterráneo Ibérico. In Roman D, Garcia-Argüelles P, Fullola JM (coords), Las facies microlaminares del final del Paleolítico en el Mediterráneo Ibérico y Valle del Ebro. Monografies del SERP 17. Univ. de Barcelona, 233-249.
 • Fouseki, K., Taylor, J., Díaz-Andreu, M., Van der Linde, S., Roders, A.P. (2020). Locating heritage value’. In Hoskins, G. and Saville, S. (eds.), Locating Value: Theory, Application and Critique.   London, Routledge, 37-50.
 • Garcés Estallo, I. Cau Ontiveros, MÁ., Reyes i Bellmunt, T., Belmonte Santisteban, C., Bermúdez i López, X., Mas-Florit, C. (2020). Dinàmiques de la ciutat i del territori d’Aeso en època ibèrica i romana. Passat i futur del projecte de recerca d’arqueologia a Isona’, Segones jornades d’arqueologia i paleontologia del Pirineu i Aran,  120-130.
 • Garcés, I., Cau, M.Á., Reyes, T., Belmonte, C., Bermúdez, X., Mas, C. (2020). Chronica aesonensis 2. Recerques arqueològiques efectuades a Isona durant 2020, Memòria 2020, Centre d’Estudis d’Isona i Conca Dellà, 9-18.
 • Pecci, A., Cau Ontiveros, M.Á. (2020). 5.4 Residue Analysis, In Kim Bowes (Ed.), The Roman Peasant Project 2009–2014. Excavating the Roman Rural Poor, Volume University Museum Monograph 154, University of Pennsylvania Press, Philadelphia.
 • Sastre Morro, M., Salas Burguera, M., Alapont Martín, Ll., Cau Ontiveros, MÁ., Riera Rullan, M. (2020). L’Àmbit D del Sector Sud de Son Peretó (Manacor, Mallorca-Illes Balears). Enterraments d’una comunitat cristiana dels segles V a VII d.C. In VIII Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears, Alcúdia, 321-333.
 • Roman, D., Domingo, I. (2020). Las facies microlaminares del final del Paleolítico en el norte del País Valenciano. In Roman D, Garcia-Argüelles P, Fullola JM (coords), Las facies microlaminares del final del Paleolítico en el Mediterráneo Ibérico y Valle del Ebro. Monografies del SERP 17. Univ. de Barcelona, 175-198.