Educació

Educació

Entre els objectius de l’IAUB, hi ha una forta aposta per iniciatives formatives, a través de la recerca però també en col·laboració acadèmica amb diferents departaments de la universitat.

L’IAUB participa en el grau en Arqueologia, el Màster d’Estudis Avançats en Arqueologia i el programa de doctorat Societat i Cultura, que són els principals instruments formatius en Arqueologia de la UB.

Grau en Arqueologia

La Universitat de Barcelona és la universitat més reconeguda de l’Estat segons els rànquings més internacionals sobre qualitat de la docència i la recerca. El grau en Arqueologia es basa en una estructura científica i de recerca de primer nivell amb l’IAUB i els seus diversos Grups de Recerca de Qualitat i el lideratge de nombrosos projectes de recerca nacionals i internacionals, tots ells de gran rellevància, i que configuren un marc idoni per a la formació de l’estudiant. Actualment, el grau en Arqueologia de la UB està considerat el millor de l’Estat i és un dels millors d’Europa i del món segons els QS World University Rankings.

El Grau en Arqueologia es caracteritza per un alt contingut pràctic amb més d’una desena d’excavacions en jaciments emblemàtics, un d’ells subaquàtic, i de diferents èpoques. El grau també fomenta la mobilitat nacional i internacional a través de convenis amb diverses universitats.

El Grau en Arqueologia s’imparteix a la Facultat de Geografia i Història, situada al Campus del Raval, al centre de Barcelona. Aquesta ubicació permet la interacció amb un gran nombre d’institucions culturals. L’edifici compta amb una biblioteca especialitzada, aules d’informàtica, tres laboratoris arqueològics, un d’ells per a l’aplicació de tècniques pròpies de les ciències experimentals, i un camp de pràctiques sobre una base real: el taller del ceramista Tarrés.

Màster en Estudis Avançats en Arqueologia

El Màster Universitari en Estudis Avançats en Arqueologia ofereix una formació integral en les ciències analítiques aplicades a l’Arqueologia i a la Prehistòria. El seu objectiu principal és proporcionar coneixements i eines per poder analitzar i interpretar el registre arqueològic des d’una perspectiva multidisciplinària i formar els estudiants en noves metodologies i tècniques d’altres disciplines.

El màster proposa un enfocament innovador, promovent l’aproximació a l’Arqueologia des d’una perspectiva diferent que inclou la formació en mètodes físics i químics per a l’estudi dels materials, el paleoambient, els recursos animals i vegetals, la geoarqueologia, etc., com en els avenços digitals i les eines SIG.

L’objectiu del màster és doble: el desenvolupament d’un perfil professional en la gestió de l’arqueologia pública i privada i l’inici d’una carrera investigadora que condueixi a l’estudiant a la realització de la Tesi Doctoral en Arqueologia i a un futur investigador.

Màster en Antropologia Biològica

El màster en Antropologia Biològica pretén oferir als graduats en ciències experimentals i humanitats una formació actualitzada sobre la biodiversitat humana, el seu origen, evolució i implicacions biomèdiques. El grau respon a la demanda creixent d’especialistes en el camp de la biologia humana i l’antropologia física, aportant coneixements i metodologies pròpies de l’especialitat i de les seves àrees afins (fisiologia, genètica, zoologia, medicina, arqueologia).

En els darrers anys, les polítiques culturals públiques i la revaloració social del patrimoni han comportat la creació o ampliació de nombroses institucions patrimonials i equipaments culturals que necessiten professionals qualificats per a la conservació, difusió i gestió del patrimoni. Aquest màster ofereix una formació professionalitzadora per a treballar en museus, institucions patrimonials, organismes públics i empreses culturals, a més de preveure les noves professions i perfils relacionats amb la gestió del patrimoni.

Té un caràcter fonamentalment professional: l’objectiu principal és oferir als estudiants una formació teòrica i pràctica que els permeti dominar les eines necessàries per exercir en l’àmbit laboral del patrimoni.

Altrament, destaca que és eminentment interdisciplinària –tant en una organització com en continguts ja que hi participen professors universitaris de catorze departaments diferents– i interfacultativa, amb professors de set facultats. A més, compta amb la participació d’un bon nombre d’especialistes de programes de mobilitat, tant d’Espanya com de l’estranger i professors externs convidats.

Màster Universitari en Humanitats Digitals

El màster pretén formar professionals especialitzats en el disseny d’aplicacions o projectes originals i innovadors en l’àmbit de les humanitats digitals i la gestió del patrimoni digital. Per a això, serà necessari que siguin experts en l’ús de diferents tècniques i tipus de representació de dades digitals, en tecnologies digitals per al tractament de diferents tipus de dades i en la normativa vigent en matèria d’autoria, ús, reproducció i difusió de coneixements i objectes digitals.

Les àrees de treball d’aquests professionals són museus, exposicions temporals, biblioteques, arxius, sector editorial, empreses de gestió cultural i col·laboració en projectes de recerca en humanitats i ciències socials.

Programa de doctorat Societat i Cultura: especialitat Arqueologia

El programa de doctorat Societat i Cultura: Història, Antropologia, Arts i Patrimoni Cultural, creat el curs 2014-2015, té com a objectiu principal oferir una oferta de qualitat en diverses especialitats en l’àmbit de la Història, l’Antropologia, les Arts i la Cultura Patrimoni i Gestió Cultural.

En concret, la línia d’Història i Arqueologia i la de Gestió de la Cultura i el Patrimoni és la més focalitzada dels nostres estudiants de doctorat.

IAUB Cursos

A més, l’IAUB promou cursos d’especialització en diverses matèries.

Curs sobre la identificació de restes osteològiques humanes

Aquest curs, organitzat en col·laboració entre l’IAUB i el Servei d’Arqueologia de Barcelona per primera vegada el setembre del 2022, té com a objectiu principal estudiar amb detall la morfologia dels ossos del cos humà per adquirir competència en la seva identificació.

Objectius específics:

  • Conèixer els elements clau en la identificació de restes osteològiques
  • Saber identificar les principals regions d’insercions lligamentoses
  • Analitzar el dimorfisme sexual de les restes d’ossos
  • Adquirir coneixements bàsics de patologia òssia