Divulgació i

Transferència de Coneixement

Divulgació i Transferència de Coneixement

Sota el paraigua de la divulgació, també incloem la transferència de coneixement com a retorn a la societat dels resultats i descobriments de l’IAUB. Dels molts objectius, alguns són:

Difondre el coneixement científic dels diferents àmbits en que treballa l’Institut a través de mitjans digitals i impresos, tant en ciència com per a la societat.

Incrementar l’impacte social i econòmic de la recerca arqueològica desenvolupada per l’Institut a través de la participació activa en activitats de transferència de coneixement, en la creació de spin-offs i en col·laboració amb administracions i empreses.

Desenvolupem contractes de serveis per a altres institucions, empreses o professionals de l’àmbit de l’arqueologia i el patrimoni arqueològic. La major part de la nostra transferència de coneixement es canalitza a través de la Fundació Bosch Gimpera (grup UB).

Així mateix, l’Institut promourà el màxim rigor científic i ètic en les intervencions sobre el patrimoni arqueològic que dugui a terme el mateix Institut. Altrament, vetllarà per exercir i conscienciar als professionals sobre problemes relacionats amb la defensa, conservació i difusió del patrimoni cultural. L’Institut col·laborarà quan sigui requerit, i a petició de les administracions competents, en els problemes relacionats amb la defensa, conservació i difusió del patrimoni cultural que es desenvolupin en l’àmbit estatal.

Participem activament en diferents iniciatives de divulgació. Si voleu que l’IAUB participi en algunes idees, envieu-nos un correu electrònic: institut.arqueologia@ub.edu.

IAUB als mitjans de comunicació

Els investigadors de l’IAUB col·laboren àmpliament als mitjans de comunicació amb entrevistes i altres col·laboracions. La recerca desenvolupada a l’Institut també apareix sovint en diferents mitjans.

YouTube