Comissió d’Igualtat

Comissió d’Igualtat i Interseccionalitat de l’Institut d’Arqueologia (CII-IAUB)

Un dels objectius de l’Institut és desenvolupar polítiques de diversitat, inclusió i igualtat per construir un entorn de treball segur i agradable. En aquest sentit, l’Institut va crear una comissió específica delegada per a la diversitat, la inclusió, la igualtat i l’ètica, amb capacitat de reacció. La idea va evolucionar cap a l’actual Comissió d’Igualtat i Interseccionalitat, designada pel  Consell de l’Institut, i amb el mandat d’elaborar el Pla de diversitat, inclusió, igualtat i ètica per al Consell de l’Institut.

Catalina Mas Florit

Catalina Mas Florit

Presidenta

Ana Pastor Pérez

Ana Pastor Pérez

Vicepresidenta

Carlos Cayón Martínez

Carlos Cayón Martínez

Javier López Cachero

Javier López Cachero

Paula Plaza Conesa

Paula Plaza Conesa

Alessandra Pecci

Alessandra Pecci

Octavio Torres Gomariz

Octavio Torres Gomariz

Ivan Briz i Godino

Ivan Briz i Godino

Mònica López-Prat

Mònica López-Prat