Projectes i Contractes

Projectes i Contractes

La missió de l’Institut és promoure i organitzar, des d’una perspectiva multidisciplinària i diacrònica, la recerca en el camp de l’arqueologia, mantenint i promovent la seva excel·lència.

La major part del finançament s’obté de convocatòries públiques competitives a nivell autonòmic, nacional i internacional.

La difusió del coneixement també és un aspecte essencial de l’Institut. Obtenim finançament a través de contractes d’investigació, col·laborant amb altres institucions científiques, administracions, professionals o empreses.

ERC grants:

L’activitat fonamental de l’ERC, a través de les seves principals beques de recerca frontereres, és proporcionar finançament atractiu i a llarg termini per donar suport als investigadors excel·lents i als seus equips de recerca per dur a terme investigacions innovadores, d’alt risc / alt guany. S’espera que la recerca finançada per l’ERC condueixi a avenços a les fronteres del coneixement i que estableixi un objectiu clar i inspirador per a la recerca de frontera a tot Europa.

Les IPs de l’IAUB, Margarita Díaz-Andreu i Inés Domingo, han obtingut dues Advanced Grants de l’ERC en les darreres convocatòries.

Estem orgullosos de tenir aquests projectes d’avantguarda al nostre Institut.

ERC grant:

ARTSOUNDSCAPES  és un projecte de l’ERC Advanced grant liderat per la Prof. Margarita Díaz-Andreu. Tracta sobre el so, l’art rupestre i els paisatges sagrats entre els caçadors-recol·lectors del passat i les primeres societats agrícoles de tot el món.

El projecte reuneix un grup internacional d’experts en arqueologia, etnografia, psicologia i enginyeria acústica que treballen en l’estudi dels paisatges sonors de les arts rupestres i exploren la percepció i interpretació humana del so en el passat.

ERC grant:

LArcHer  és una ERC Consolidator grant dirigida per la Prof. Inés Domingo. El projecte té com a objectiu ser pioners en una nova i més completa manera d’entendre un dels cassos d’art prehistòric més extraordinaris d’Europa, declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO el 1998: l’art rupestre llevantí (LRA).

La naturalesa innovadora del projecte es basa en combinar un enfocament multidisciplinari i a multiescala (des de la microanàlisi fins a la perspectiva del paisatge) per obtenir una visió holística d’aquest art. També pretén tancar les bretxes existents entre els corrents de la ciència i el patrimoni, comprendre millor els valors i les amenaces que afecten aquesta tradició i provocar un canvi en la manera d’entendre, cuidar, utilitzar i gestionar aquest llegat mil·lenari.

ERC grant:

TerrACE  és una ERC Advanced grant codirigida per la professora Rosa Maria Albert. Grans àrees de terratrèmols agrícoles han estat abandonades i estan sent destruïdes a Europa. TerrACE desenvoluparà una metodologia transferible de protocols arqueològics per a la comprensió de la creació, manteniment i ús de terrasses de llarga durada, informant així d’estratègies per a la gestió sostenible d’aquests punts calents de fragilitat ambiental. Les terrasses i les feixes són senyals d’identitat de les complexes societats prehistòriques i postmedievals i van ser fonamentals per a la sostenibilitat de moltes societats europees (inclosos els grecs i els romans).

ERC grant:

MULTIPALEOIBERIA és una beca ERC Advanced liderada pel Prof. Manuel Alcaraz de la Universitat d’Alcalà en la qual la Prof. Rosa Maria Albert, Xavier Mangado Llach i Marta Sánchez de la Torre de l’IAUB forma part de l’equip extern.

ERC grant:

SPEGEOCHERT és una ERC Starting grant dirigida per Marta Sánchez de la Torre. Què sabem de la mobilitat dels grups de caçadors-recol·lectors que van viure fa 11.000-35.000 anys a Europa occidental? Com van interactuar amb les zones de muntanya durant l’últim episodi glacial? Per respondre aquestes preguntes, el projecte SPEGEOCHERT, finançat per una ERC, se centrarà en la cadena muntanyosa dels Pirineus. Mitjançant l’estudi de les eines lítiques i del sílex, es descobrirà les estratègies econòmiques i adaptatives de l’Homo sapiens del Paleolític superior. L’objectiu és determinar si la mobilitat entre ambdues parts del Pirineu era només pels extrems de la serralada o si van existir vies secundàries. Els resultats ampliaran el nostre coneixement de les adaptacions humanes a condicions dures i canviaran l’enfocament arqueològic de l’anàlisi de les matèries lítiques inicials.

Beques de la CE i altres projectes internacionals:

 • Curating Sustainable URBAn Transformations through HERItage (CURBATHERI- DeepCities) (PCI2020-112069), PI: Díaz-Andreu, M.; Pastor Pérez, A., 2020-2022, European Union.
 • FLORAPYR AVANCE: Contribuer à l’OPCC sur l’évolution et la conservation de la flore et des végétations, et développer la connaissance et la participation citoyenne (FLORAPYR AVANCE) (EFA322/19), PI: Josep Maria Ninot Sugrañes, 2020-2022, Unió Europea, INTERREG Programme.
 • Mediterranean Connectivity: Economy, Trade and Commercial Circuits in the Roman West (2nd c. BCE — 1st c. CE). PI: Maria Soledad Madrid Fernandez (UB), 2020-2023, Social Science and Humanities Research Council of Canada (SSHRC).
 • Conference: Multifaceted Edom. Recent Research on Southern Transjordan in the Iron Age from an Archaeological and Cultural-Historical Perspective’, 7 – 10 June 2021 in Amman (Jordanien), PI: Maria del Rocio Da Riva Muñoz,  2021, Fritz Thyssen Stiftung für Wissenschaftsförderung
 • Geochemical provenance studies with Neutron-NDT on chert tools from Upper Palaeolithic groups from Iland Iberia, PI: Marta Sánchez de la Torre, 2021-2022, the Fixlab Platform B from the Integrating Platforms for the European Research Infrastructure on Heritage Science (IPERION HS).

   

Beques Nacionals

Les convocatòries competitives públiques nacionals són essencials per desenvolupar els projectes de l’IAUB. Cal destacar les convocatòries del Ministeri de Ciència i Innovació i de l’Agència Estatal d’Investigació. També des del Ministeri d’Universitats són fonamentals diverses convocatòries de recursos humans. El Ministeri de Cultura, Educació i Esport també és essencial en el finançament dels treballs arqueològics.

A més, algunes fundacions privades nacionals també estan finançant alguns dels nostres projectes, a través de convocatòries competitives

2022:

Análisis de estructuras anatómicas, micro-tomografia, ESEM e impresión 3D de los restos fósiles del Pleistoceno Medio de la Cova B d’Olopte (Isòvol, La Cerdanya, Girona), PI: Antonio Rosas , Xavier Mangado, 2022-2023, Fundación PALARQ

 

     

    2021:

    • El poblamiento humano en el NE peninsular y contexto paleoambiental durante el Pleistoceno superior y el Holoceno inicial (PID2020-113960GB-I00), PI: Jose Maria Fullola Pericot; Maria Pilar Garcia-Arguelles Andreu, , 2021- 2024, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento – Historia y Arte (BHA).
    • Caracterización arqueológica y arqueométrica de cerámicas de Asia Central. Producción, distribución y tecnología. Subproyecto dentro del proyecto coordinado ‘Las sociedades antiguas complejas de Asia Central a través de la cerámica. Entre las tradiciones nómadas y sedentarias desde la Edad del bronce al Islam’ (PID2020-114096GB-C21), PI: Verónica Martínez Ferreras; Josep M. Gurt Esparraguera, 2021-2024, Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN), Proyectos de Investigación del Plan Nacional de I+D+I.
    • Ánforas romanas y análisis de contenidos II. Producción y consumo de alimentos de la Baetica, la Laietania y el Oriente levantino (siglos I a.C. III d.C.) (PID2020-113409GB-I00), PI: Alessandra Pecci; Paul Reynolds, 2021-2024, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento – Historia y Arte (BHA).
    • Desarrollo de perspectivas críticas a partir del patrimonio del conflicto en la formación de profesorado (PID2020-118615RB-I00), PI: Maria Feliu Torruella; Xavier Rubio Campillo, 2021-2024, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
    • Cambios ambientales, paisajísticos y adaptabilidad humana en un llano litoral mediterráneo durante el Holoceno: el sector de Montjuic en el pla de Barcelona, PI: Santiago Riera Mora, 2021-2024, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
    • Estudio arqueológico del yacimiento de Sela, Tafila (Jordania), PI: Rocio Da Riva, 2021-2022, Fundación PALARQ.
    • Gaps and dates: dinámicas culturales en la Prehistoria del valle del Ebro (PID2020-116598GB-I00), PI: Lourdes Montes, Carlos Mazo, 2021-2024, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento – Historia y Arte (BHA).
    • Inferencias sobre la vida monástica a partir de los huesos: dieta, salud, economía y sociedad en los monasterios de Barcelona (s. XIV -XIX) desde una perspectiva arqueológica (PID2020-118194RJ-I00),  PI: Luis Lloveras Roca, 2021-2024, Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN), Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento – Historia y Arte (BHA). 
    • Impacto tecnológico en el Nuevo Mundo colonial. Cambio cultural en arqueología y arqueometría cerámica (PID2020-117769GB-I00), PI: Jaume Buxeda Garrigos, 2021-2024, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento – Historia y Arte (BHA).
    • Morfología dental de los papionini fósiles como aproximación a la evolución de los hominini en ambientes terrestres de sabana abierta (PID2020-112963GB-I00), PI: Alejandro Martinez Perez-Perez, 2021-2024, Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN), Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento.
    • Towards a software for the analysis of wear to identify tool use and diet of humans and animals in Prehistory (WEARSOFT) (PDC2021-121613-I00), PI: Juan José Ibáñez Estévez, 2021-2023, Proyectos de I+D+i «Pruebas de concepto», Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN), Programa estatal de I+D+i orientada a los retos de la sociedad.
    • Análisis pluridisciplinar e integración de series multi-archivos para el desarrollo de modelos espacio-temporales de inundaciones históricas (PID2020-113664RB-I00), Lothar Schulte, 2021-2024, Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN), PN de Ciencias y Tecnologías Medioambianbientales.
    • Una historia de la arqueología. Un análisis de las dinámicas sociales y experiencias femeninas en la disciplina (1975-2020) (PID2019-110748GB-I00), PI: Margarita Díaz-Andreu, 2021-2025, Ministerio de Ciencia e Innovación / Agencia Estatal de Investigación (AEI).

    2020:

     • Between cultural diversity and behavioral variability: continuity and change in the Neanderthal populations of the Iberian Peninsula (NEANDIVERSITY) (PID2019-103987GB-C31), PI: Florent Rivals, Manuel Vaquero, 2020, Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN).
     • Caracterización social y funcional de los asentamientos urbanos de la Iberia septentrional (PID2019-106224GB-I00), PI: Juan Sanmarti Grego), 2020-2024, Ministerio de Economia y Competitividad.
     • Contracte del Programa Ramon y Cajal (RYC-2018-024050), IP: Maria Feliu Torruella; Xavier Rubio Campillo, 2020-2025, Ministerio de Economia y Competitividad.
     • Documentación, estudio espacial y difusión del arte rupestre de la Sierra de San Francisco, Baja California Sur, México, IP: M. Díaz-Andreu, , 2020-2021, Fundación PALARQ.
     • Excavaciones en el foro de la ciudad romana de Pollentia (Alcúdia, Mallorca): propuesta para la campaña de 2020, 2021, 2022, PI: M.A. Cau, C. Ministerio de Cultura y Deporte, Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales.
     • Las Líricas Amorosas Divinas (Divine Love Lyrics) (PID2019-104191GB-I00), PI: Rocío Da Riva, 2020-2022, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
     • Retrieving Memory: Women’s Pathways in the History of Spanish Archaeology (19th and 20th Centuries) – ArqueólogAs (PID2019-110748GB-I00), PI: M. Díaz-Andreu, 2020-2023, Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) / Agencia Estatal de Investigación (AEI), Programa estatal de fomento de la investigación científica y técnica de excelencia. Subprograma Estatal de generación de conocimiento.

    Beques autonòmiques

    Diverses fonts d’ingressos per a projectes i excavacions provenen de l’administració regional en forma de governs autònoms, o d’institucions supralocals com Diputacions Provincials o Consells insulares.

       

      Beques autonòmiques 2022:

      • Excavacions a la ciutat romana de Pollentia (Alcúdia, Mallorca), PI: M.A. Cau, M.E. Chávez, C. Mas-Florit 2022, Consorci de la ciutat romana de Pol·lèntia.
      • Primer poblament dels Pirineus: Vall Riu Duran i el conjunt de les Coves d’Olopte (ARQ001SOL-169-2022), PI: Javier Mangado Llach; Gema Chacon Navarro, 2022-2025, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
      • El poblament prehistòric a la conca mitja i alta del riu Segre (ARQ001SOL-124-2022), PI:  Marta Sanchez de la Torre; Maria Mercedes Bergada Zapata, 2022-2025, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

       Beques autonòmiques 2021:

       • Excavacions a la ciutat romana de Pollentia (Alcúdia, Mallorca), PI: M.A. Cau, M.E. Chávez, C. Mas-Florit 2020, 2021, 2022, Consorci de la ciutat romana de Pol·lèntia.
       • Sant Hilari d’Abrera (Baix Llobregat), PI: Gisela Ripoll, Programa d’intervencions arqueològiques, arquitectòniques i geològiques, Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona, 2021.
       • Excavacions a la ciutat romana de Pollentia (Alcúdia, Mallorca), PI: M.A. Cau, M.E. Chávez, C. Mas-Florit, 2021, Consorci de la ciutat romana de Pol·lèntia.
       • Re-readig Los Casares Cave (Riba de Saelices, Guadalajara). Documentation, analysis and archaeological contextualization of the prehistoric rock art (SBPLY/21/180801/000010), PI: Javier Alcolea & Manuel Alcaraz, 2021, Junta de Castilla-La Mancha, Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
       • Arqueología y Arqueometría de naufragios de la Antigüedad Tardía en Mallorca (ARQUEOMALLORNAUTA 2021-2023), PI: M. Á. Cau Ontiveros, D. Bernal Casasola, J. Cardell Perelló, E. García Riaza, 2021-2023, Consell de Mallorca, Conveni interadministratiu entre el Consell Insular de Mallorca, la Universitat de Barcelona, la Universitat de les Illes Balears i la Universidad de Cádiz, per dur a terme el projecte ARQUEOMALLORNAUTA, d’excavació, recuperació i posada en valor del derelicte de Ses Fontanelles (Platja de Palma), Consell Insular de Mallorca.

        Beques autonòmiques 2020:

        Diverses fonts d’ingressos per a projectes i excavacions provenen de l’administració regional en forma de governs autònoms, o d’institucions supralocals com Diputacions Provincials o Consells insulares.

        • El estudio de la transformación del mundo rural de Mallorca de época romana a la Edad Media mediante la aplicación de técnicas no invasivas 2020-2022, Expediente 12, PI: M.A. Cau and C. Mas-Florit, 2020-2022, Consell de Mallorca, Convocatoria de subvenciones para la investigación en materia de arqueología y/o paleontología en la isla de Mallorca, en el archipiélago de Cabrera y en los islotes adyacentes.
        • Excavacions a la ciutat romana de Pollentia (Alcúdia, Mallorca), PI: M.A. Cau, M.E. Chávez, C. Mas-Florit 2020, Consorci de la ciutat romana de Pol·lèntia.
        • Chert Road. Identifying prehistoric mobility through the geochemical analysis of chert (2018 BP 00006), PI: José Maria Fullola Pericot; Marta Sánchez de la Torre, 2020-2022, Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), Beatriu de Pinós.
        • La formación del paisaje medieval: El origen de la red aldeana en el Alto Arlanza (Comunero de Revenga, Burgos), María Karen Alvaro Rueda (BOPBUR-2020-01634), 2020, Consejería de Educación y Cultura. Junta de Castilla y León / Diputación Provincial de Burgos.

         Beques locals

         Moltes institucions locals estan contribuint als projectes de l’IAUB. Aquest finançament és especialment important per a les excavacions arqueològiques i el treball de camp en general. Molts dels ajuntaments dels llocs on realitzem el treball de camp donen suport a la nostra iniciativa en forma de finançament o d’altres tipus d’aportacions.

         Beques locals 2022:

          

          

          

         Beques locals 2021:

         • Jaciment del complex arqueològic de Sant Hilari d’Abrera Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Abrera i la Universitat de Barcelona, PI: Gisela Ripoll, 2021-2022, Ajuntament d’Abrera.
         • Millores en la mineria artesanal d’or davant la salut pública i el canvi climàtic: el cas de Bolívia, PI: M. Pura Alfonso Abella, 2021-G007, 2021-2022, Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la U.P.C.
         • Textos epigráficos antiguos de la Península Ibérica y del Mediterráneo griego (TEAPIMEG), PI: Isabel Velázquez, 2021-2022, Universidad Complutense de Madrid. 

         Beques locals 2020:

          

          

          

         Contractes de recerca:

         Els Grups de Recerca i investigadors de l’IAUB també ofereixen treballs per contracte a institucions, a investigadors i al sector privat en una àmplia gamma d’especialitats.