Línies de Recerca

Línies d’investigació

La missió de l’Institut és promoure i organitzar, des d’una perspectiva multidisciplinària i diacrònica, la recerca en el camp de l’arqueologia, mantenint i promovent la seva excel·lència, i incentivant la formació en l’àmbit d’actuació de l’Institut. Entre els seus objectius estratègics hi ha consolidar i impulsar col·laboracions amb altres instituts de la UB, institucions de Catalunya, de l’Estat espanyol i internacionals que comparteixen la seva preocupació per a l’arqueologia.

L’Institut d’Arqueologia de la Universitat de Barcelona neix com un centre multidisciplinari dedicat a la recerca avançada. Aplega investigadors de diferents facultats i departaments de la UB i també té previst consolidar i impulsar col·laboracions nacionals i  internacionals.

El Projecte de Recerca s’estructura al voltant de quatre eixos principals de coneixement. En cadascun dels eixos prioritaris, es potenciaran diverses línies principals de recerca tenint en compte el potencial i les tradicions pròpies del personal investigador de l’Institut, les infraestructures i els equipaments de què disposem, i els àmbits territorials nacionals i internacionals on duem a terme la nostra recerca, que actualment inclouen principalment la península Ibèrica, la Mediterrània, Orient Mitjà i Àsia Central, Àfrica, nord d’Àfrica, Canadà, Austràlia i Amèrica.

Ciencies Experimentals i Noves Tecnologies 

 • Bioarqueologia
 • Zooarqueologia
 • Geoarqueologia
 • Arqueometria
 • Antropologia Física
 • Tecnologies digitals aplicades a l’arqueologia
 • Mètodes de Datació
 • Teledetecció i prospecció geofísica

Materialitat

 • Indústria lítica
 • Metal·lúrgia
 • Eines òssies
 • Ceràmica
 • Vidre
 • Arquitectura
 • Tèxtil
 • etc…

Societats en transició

 • Orígens humans
 • Prehistòria i Protohistòria de la Mediterrània Occidental
 • Prehistòria i Protohistòria del Pròxim Orient
 • Romanització a la Mediterrània Occidental
 • Antiguitat tardana a la Mediterrània occidental
 • Societats antigues d’Egipte i Àsia Central
 • Societats antigues d’Amèrica
 • Arqueologia medieval i postmedieval
 • Arqueologia del món contemporani
 • Arqueologia temàtica: Arqueologia històrica, Arqueologia de l’art,
 • Arqueologia de la mort, Etnoarqueologia,
 • Arqueologia de gènere, Epigrafia i numismàtica, Arqueologia del paisatge,
 • Arqueologia insular, Arqueologia del conflicte, Arqueoloacústica

Arqueologia i societat: patrimoni, estudis museístics i història de la disciplina

 • Patrimoni Arqueològic
 • Patrimoni de la Humanitat
 • Turisme Arqueològic i Sostenibilitat
 • Didàctica i Difusió del Patrimoni
 • Museologia
 • Conservació i Restauració
 • Arqueologia Pública
 • Història de l’Arqueologia i Biografia
  Xarxes dins la formació de la disciplina

Objectius específics de recerca:

Continuar avançant en la reconstrucció del passat humà a través de la recerca en una arqueologia innovadora, multidisciplinària i d’excel·lència.

Reforçar el nostre lideratge en recerca arqueològica recentment reconegut pel QS World University Rankings per matèries.

Promoure la col·laboració entre els diferents grups de recerca i àrees de coneixement i d’investigació de l’Institut d’Arqueologia.

Impulsar la col·laboració estratègica de l’Institut d’Arqueologia de la UB amb altres entitats dels sistemes de recerca i innovació internacionals i nacionals, així com amb altres instituts de recerca de la UB. Es pretén promoure la creació d’una xarxa d’investigació entre Instituts d’Arqueologia per a:

 • dissenyar projectes internacionals,
 • supervisar conjuntament els treballs de màster i les tesis doctorals,
 • fomentar l’intercanvi d’investigadors entre les diferents institucions,
 • organitzar simposis, tallers, etc.
 • promoure la formació i el desenvolupament internacional en l’àmbit de l’Arqueologia.

Potenciar la col·laboració en l’Espai Europeu de Recerca a través de la participació en projectes i iniciatives de recerca europees.

Atraure personal investigador altament qualificat.