Comissió d’Igualtat i Interseccionalitat

Comissió d’Igualtat i Interseccionalitat de l’IAUB

En poques paraules

La Comissió d’Igualtat i Interseccionalitat de l’IAUB es crea amb l’objectiu d’esdevenir un referent internacional en matèria de polítiques socials aplicades a l’entorn arqueològic. El CII-IUAB és un òrgan al servei dels membres de l’Institut, així com de tots els participants en els seus projectes i activitats. El nostre objectiu és construir i fomentar un espai segur interseccional i intercultural que funcioni a través del diàleg i l’escolta activa i que evolucioni i maduri gradualment amb l’IAUB.

Contacte per correu: comissio.igualtat.iaub@ub.edu 

Full de Ruta de la CII-IAUB 

  • Elaborar el Pla de Diversitat, Igualtat i Ètica de l’Institut d’Arqueologia de la Universitat de Barcelona.
  • Salvaguardar les condicions d’igualtat i desenvolupament personal i professional en un marc d’igualtat d’oportunitats en relació amb qualsevol orientació, classe o ètnia sexual o de gènere. Aplicar els protocols existents d’assetjament sexual per raó de sexe i identitat de gènere, i orientació sexual, i altres conductes sexistes a l’Institut i crear un protocol específic per a l’arqueologia.
  • Desenvolupar accions de sensibilització en matèria d’igualtat en l’àmbit de la recerca en arqueologia.
  • Fomentar i promoure la implementació de la perspectiva de gènere en la docència i la recerca en Arqueologia.
  • Participar i fomentar el diàleg amb altres comitès i comissions d’igualtat de la mateixa universitat o d’altres institucions de recerca.

COMUNICAT CII-IAUB