Missió i objectius

MISSIÓ I OBJECTIUS

La missió de l’Institut és promoure i organitzar, des d’una perspectiva multidisciplinària i diacrònica, la recerca en el camp de l’arqueologia, mantenint i promovent la seva excel·lència, i fomentant la formació en l’àmbit d’actuació de l’Institut. Entre els seus objectius estratègics hi ha consolidar i impulsar col·laboracions amb altres instituts de la UB, institucions de Catalunya, de l’Estat espanyol i internacionals que comparteixin la seva preocupació per l’arqueologia.

 

L’arqueologia a la UB se situa en el rànquing QS World University Rankings by Subject 2023 entre els 50 primers del món.

OBJECTIUS:

 • Situar la Universitat de Barcelona entre les millors institucions internacionals en l’àmbit de la recerca arqueològica.
 • Reunir en un mateix centre tots els investigadors que s’ocupen de l’Arqueologia a la UB i potenciar sinergies que donin lloc a projectes de recerca i col·laboracions des d’una perspectiva diacrònica i multidisciplinària.
 • Estabilitzar els recursos econòmics, materials i humans destinats a la recerca arqueològica de la UB, i atraure nous recursos de les administracions públiques i de les empreses, establint mecanismes de gestió i control vinculats a l’estructura administrativa de la Universitat per garantir-ne l’optimització i la transparència.
 • Ser un centre d’excel·lència en recerca que pugui atraure investigadors de prestigi i talent dins de programes com ICREA, Ramón y Cajal, Beatriz de Galindo, Marie S. Curie , María Zambrano, Juan de la Cierva, Margarita Salas, Beatriu de Pinós, etc.
 • Coordinar-se amb la resta d’Instituts d’Arqueologia tant de Catalunya com de l’Estat espanyol, i a nivell internacional, per proposar projectes i vincles a llarg termini i impulsar la recerca en Arqueologia.
 • Convertir l’Institut d’Arqueologia de la UB en un nucli d’atracció de l’activitat arqueològica a Barcelona, en col·laboració amb altres institucions i entitats de l’entorn interessades en la matèria.
 • Donar a conèixer els resultats de la investigació arqueològica a la societat a través d’un programa de socialització de la ciència.
 • Promoure l’arqueologia com a disciplina científica per a les noves generacions, creant interès per la investigació arqueològica des de les primeres etapes de formació, així com en fases més avançades.
 • Disposar d’un marc on poder realitzar activitats formatives d’especialització, així com seminaris, xerrades i conferències, etc.
 • Promoure el màxim rigor científic i ètic en les intervencions del patrimoni arqueològic desenvolupades pel propi Institut. Vetllar per practicar i donar a conèixer, dins de la professió, els problemes relacionats amb la defensa, conservació i difusió del patrimoni cultural. Col·laborar quan sigui necessari, i a petició de les administracions competents, en aquestes problemàtiques quan es desenvolupin a nivell estatal.
 • Desenvolupar polítiques de diversitat, inclusió i igualtat per fer de l’Institut un ambient de treball agradable.